7.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
8.050.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
11.200.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy