6.650.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
5.600.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
6.950.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
4.500.000