10.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy